Liatepotery.eu Liate a anhydritové potery

Potery

Pracujeme s originál anhydritom, ktorý sa dováža z Nemecka. Následne sa mieša na betonárke a dováža sa na stavbu domiešavačom. Anhydrit je tekutá zmes na báze síranu vápenatého so samonivelizačným účinkom. Vyrába sa a dodáva sa v pevnostných triedach AE 20, AE 25 a AE 30 – pevnosť v tlaku 20, 25 a 30 MPa.

Zmes je určená pre vnútorné použitie a hlavne na podlahové kúrenia. Je vhodná na všetky typy interiérových podlahových konštrukcií v bytových alebo administratívnych budovách a objektoch bytovej výstavby. Anhydrit nie je vhodný do exteriéru a trvalo vlhkých priestorov. Pri použití v kúpelniach je potrebné anhydrit dôkladne zaizolovať.

Anhydrit je ideálny podklad pod všetky typy podláh (dlažby, laminátové podlahy, drevené podlahy, koberce či epoxidové podlahy).

Teplota pri vylievaní musí byť od 5 do 30 stupňov Celzia. Miestnosť musí byť zabezpečená proti prievanu zavretím všetkých okien. Anhydritový poter je pevnosťou porovnateľný s cementovými potermi a znižuje odpor prestupu tepla a teplo sa odovzdáva rýchlejšie. Čerpanie je možné vykonávať až do vzdialenosti 100 m a do výšky 7 poschodia. Jeho hrúbka môže byť od 3,5 cm bez potreby kari rohoží.

Cementový poter sa používa do domov bez podlahového vykurovania, do pivníc, garáží a na terasy. Je miešaný tiež na betonárke a autodomiešavačom dovážaný na stavbu s potrebou kari rohoží alebo iných výstuží.