Pancierové podlahy - 1

Pancierové podlahy

Pancierové podlahy patria k najžiadanejším riešeniam v priemyselnej oblasti a v segmente priemyselných podláh. Sú prakticky nezničiteľné.

Ak hľadáte cenovo výhodné podlahy, ktoré obstoja v náročnejších prostrediach s dôrazom na zvýšenú odolnosť – pancierové podlahy sú výborným riešením.

Pancierové podlahy

Vlastnosti pancierových podláh

odolnosť voči vode, mechanickému poškodeniu aj chemikáliám, olejom či mastiam

schopnosť odolať vysokej hmotnosti aj tlaku

(mohutné stroje a zariadenia, automobily a pod.)

vysoká pevnosť

dlhoročná životnosť

(bez štrukturálnych zmien či poškodení, s dôrazom na uchovanie úžitkových vlastností podlahy)

celistvosť

bez prasklín či iných nedokonalostí alebo estetických defektov

bezpečnosť

pancierové podlahy v prípade potreby navrhujeme s protišmykovým povrchom aj farebnými indikátormi, a to s cieľom prispieť a zlepšiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestore

rovný a bezprašný povrch bez škár, v ktorých sa zvykne usádzať špina a rôzne nečistoty

jednoduchá údržba a nízke náklady na údržbu

pancierové podlahy sú ľahko čistiteľné (bez potreby špeciálnych čistiacich prípravkov) aj dezinfikovateľné, zároveň sú zdravotne nezávadné

jednoduchá údržba a nízke náklady na údržbu

pancierové podlahy sú ľahko čistiteľné (bez potreby špeciálnych čistiacich prípravkov) aj dezinfikovateľné, zároveň sú zdravotne nezávadné

dlhoročná životnosť rátaná na desaťročia

samozrejme, že životnosť pancierových podláh sa líši v závislosti od konkrétneho typu podlahy, ako aj od prostredia, v ktorom sa nachádza a od jej bežného zaťaženia a používania

rýchla aplikácia

betonáž aj povrchovú úpravu pancierových podláh realizujeme v jednom pracovnom zábere

Za jeden pracovný deň sme schopní (pri optimálnych pracovných podmienkach) vyhotoviť okolo 1000 m2 pancierových podláh.

Aké sú pancierové podlahy?

Aké sú pancierové podlahy?

Pancierové podlahy majú povrch zušľachťovaný cementovými vsypmi. Zvyčajne sú aplikované na čerstvú podlahu. Nasleduje dodatočná úprava strojovým hladením. Pancierové podlahy realizujeme s použitím výstuže a špeciálnych polymérov. Aj vďaka tomu sú mimoriadne pevné a zvládnu aj veľký stupeň zaťaženia. Pancierové podlahy sú zároveň odolné voči vysokým teplotám aj kyselinám či abrázií.

Pancierové podlahy patria k najodolnejším typom podláh, a preto sú zvyčajne prvou voľbou fabrík, skladov, logistických centier, výrobných hál, parkovacích domov, servisov a ostatných priemyselných prevádzok.

Dodáme, že pancierové podlahy vieme farebne upravovať podľa požiadaviek zákazníkov. Používame pri tom špeciálne potery.

V prípade potreby sme schopní navrhnúť pancierové podlahy s antistatickými vlastnosťami. Teda podlahy, ktoré poskytujú ochranu pred elektrickými výbojmi a prispievajú k bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu.

Pancierové podlahy - 1

Ako zistím moju cenu za anhydritové potery?

Stačí vyplniť náš kontaktný formulár na webovej stránke alebo nás kontaktovať telefonicky
(0917 101 983 / 0908 282 292), príp. e-mailom na cementpotery@gmail.com.

Po získaní potrebných údajov (a vo viacerých prípadoch aj po absolvovaní obhliadky priestorov) vám vypracujeme cenovú ponuku. Samozrejme, cenová ponuka je nezáväzná a bezplatná.
Zistite aj vy, aká bude vaša cena za anhydridové potery či iné potery z našej ponuky.

Tešíme sa na spoluprácu.